O nas

"SZNURÓWA" - Klub Turystyki Pieszej powstał 06.03.1989 z inicjatywy Janusza Janczyńskiego, Andrzeja Kowalskiego, Krzysztofa Króla i Andrzeja Milaszkiewicza. Cele - propagowanie turystyki i krajoznawstwa poprzez aktywne uczestnictwo w imprezach regionalnych i ogólnopolskich, zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej, dbałość o środowisko. Od samego początku klub organizuje i uczestniczy w rajdach: Kaczawskim, Kombinackim, Świętokrzyskim itp. Bierze też udział w obozach wędrownych dla młodzieży i dorosłych, wycieczkach, wyprawach turystycznych np. w Tatry Polskie, Słowackie, Bieszczady. Organizowane są też imprezy cykliczne - Zimowe Szaleństwo, Powitanie Wiosny, Wiosenne i Jesienne Wędrówy Sznurówy, Sylwester, Marsze na Orientacje. W ciągu minionych lat klub uczestniczył w ponad 380 imprezach turystyczno- krajoznawczych. Uczestniczyło w nich ponad 10000 osób w tym prawie 4000 młodzieży.

   

tdw logo napisy 100

   

Korona Sudetów Kaczawskie 2016  

 • koronasudetowkaczawskie201618koronasudetowkaczawskie201618
Więcej - kliknij na zdjęciu

   

XI Szlak Sudecki 2016  

 • sudetyxi201603sudetyxi201603
Więcej - kliknij na zdjęciu

   

Korona Sudetów Zaltman  

 • ks07201656ks07201656
Więcej - kliknij na zdjęciu

   

Szlak Zamków 02-07-2016  

 • szzp0720160103szzp0720160103
Więcej - kliknij na zdjęciu

   

Szlak Sudecki VIII etap  

 • szlak8_201501151szlak8_201501151
Więcej - kliknij na zdjęciu

   
   

KTP "Sznurówa"  

344

   
Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj


Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji i stron, zaloguj się.

   

Więcej zdjęć zobacz w Galerii

Developed in conjunction with Eco-Joom.com

   

spacer2017a

Więcej - kliknij na ogłoszeniu                 lub w PDF

   

bialowieza2017r

Więcej - kliknij na ogłoszeniu                                                                               otwórz w   PDF

   

Zawiadomienie

Zgodnie z § 3 Uchwały nr 213/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z 25 czerwca 2016 r. Zarząd Klubu Turystyki Pieszej „Sznurówa” zwołuje Walne Zebranie Członków Klubu w dniu 9.12.2016 r. (piątek). Zebranie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Posejdon" w Kunicach ul. Słoneczna 1c. Początek zebrania godz.17:30. W przypadku braku kworum zostanie wyznaczony drugi termin zebrania - w tym samym dniu 15 min. po pierwszym terminie. Zebranie w drugim terminie odbędzie się bez względu na liczbę obecnych Członków Klubu uprawnionych do głosowania. Zebranie takie będzie prawomocne do podejmowania wszelkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania KTP "Sznurówa".


Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania
2 Wybór przewodniczącego obrad i protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór komisji mandatowej.
4. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie z działalności klubu za lata 2013-2016.
7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
8. Wybory nowych władz Klubu.
9. Wybory delegatów na zjazd Oddziału PTTK.
10. Wolne wnioski i dyskusja.
11. Podjęcie uchwał.
12. Zakończenie zebrania.

Do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Klubu, są zobowiązani wszyscy członkowie Klubu Turystyki Pieszej „Sznurówa”, z opłaconą składką członkowską PTTK za ostatni rok działalności - lista osób uprawnionych zostanie wyłożona w dniu zebrania na sali plenarnej.

PDF                                                                                                                                                                                          Zarząd

KTP „Sznurówa”

   
   

   

Korona Sudetów - Borowa 2016  

 • korona10201605korona10201605
Więcej - kliknij na zdjęciu

   

Marsz Na Orientację 2016  

 • marsz201607marsz201607
Więcej - kliknij na zdjęciu

   

Spindlerovy Mlyn 2016  

 • mlyn2016073mlyn2016073
Więcej - kliknij na zdjęciu

   

"80" U Lucka  

 • ulucka1ulucka1
Więcej - kliknij na zdjęciu

   

Korona Sudetów Lausche  

 • korona0608201657korona0608201657
Więcej - kliknij na zdjęciu

   

Szlak Sudecki IX etap  

 • szlakix07szlakix07
Więcej - kliknij na zdjęciu

   

Rajd Kaczawski 2016  

 • rajd2016057rajd2016057
Więcej - kliknij na zdjęciu

   

Powitanie Wiosny 2016  

 • powitanie201604powitanie201604
Więcej - kliknij na zdjęciu

   

"Emeryci" 2015  

 • krysia8krysia8
Więcej - kliknij na zdjęciu

   

Komunikaty

matczuk

Zarząd Klubu Turystyki Pieszej „Sznurówa", informuje członków Klubu nie posiadających odznaki klubowej, że jest możliwość jej nabycia. Koszt odznaki wynosi 15 zł. Osoby zainteresowane nabyciem odznaki są proszone o kontakt z Prezesem KTP „Sznurówa" – Piotrem Matczukiem, tel. 604 924 193. Odznaki będą wręczane uroczyście podczas trwania imprez turystycznych.

 • 16 lipca rozpoczynamy cykl imprez pod hasłem „Korona Sudetów. Na imprezie tej będzie można zakupić u mnie książeczki do odznaki „Korona Sudetów’ w cenie 4 zł. Niezbędnym również jest posiadanie Koron Czeskich (min 200). 
   

Uwaga! Zmiana numeru rachunku bankowego. Szczegóły w zakładce "Kontakt".

Uchwała nr 2/2015 z dnia 16.12.2015 ustala wysokość składki obowiązującej członków PTTK „Sznurówa” w roku 2016 w następujących wysokościach:   1) 50,00 zł dla osób opłacających składkę normalną  2) 25,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową.   

   
© Klub Turystyki Pieszej "Sznurówa" w Legnicy
Administracja i design
Zbigniew Drozd
tel. 699 957 761
Wszystkie zdjęcia wykonane w miejscach poblicznych. Osoby które chcą usunąć swój wizerunek z tej witryny proszone są o kontakt z administratorem.
 
zbyszekd